Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Określa ona zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem Państwa danych jest D&H Luxury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Juliusza Słowackiego 199A, 80-298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000930512.

Zasady ochrony danych osobowych

 1. D&H Luxury Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy Państwa dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom którym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W celu realizacji umowy Państwa dane przekazane zostaną firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów.
 8. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u wybranego w procesie składania zmówienia dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Sposoby pozyskiwania danych

Pozyskujemy Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je dobrowolnie przekazujecie składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto Klienta.
Pola obowiązkowe są jako takie oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta Klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta Klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania.

Dane pozyskujemy przez:

 1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań oraz wyrażenia uwag,
 2. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować,
 3. podczas korzystania z zasobów strony https://www.maisonparfumee.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies”.

Cookies

Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników sklepu internetowego www.maisonstore.pl firmy D&H Luxury Sp. z o.o., zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony www.maisonstore.pl

Więcej szczegółów znajduje się w Polityce dotyczącej cookies.

W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów oraz związanych z tym obowiązków prawnych ciążących na administratorze- na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c) RODO,
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług przez D&H Luxury Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO.

Newsletter

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail w celu przesyłania naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. Wystarczy wysyłać wiadomość lub skorzystać z odpowiedniego linka znajdującego się w newsletterze. Po Otrzymaniu zgłoszenia usuniemy adres e-mail z bazy wysyłkowej, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy Państwa adres e-mail. Usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Google Analytics- analityka internetowa

Nasz serwis internetowy używa Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu firmy D&H Luxury Sp. z o.o., polegającego na optymalnej prezentacji oferty sklepu internetowego www.maisonstore.pl . Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Aktywowaliśmy na naszej stronie internetowej anonimizację adresu IP, w związku z czym Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Google LLC- marketing w sieci

Nasz serwis internetowy używa narzędzi analitycznych i marketingowych zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu firmy D&H Luxury Sp. z o.o., polegającego na optymalnej prezentacji oferty sklepu internetowego www.maisonstore.pl oraz prowadzenia marketingu produktów. W ramach tych narzędzi korzystamy między innymi z Google AdWords, za pomocą których promujemy nasz sklep internetowy w wynikach wyszukiwania i na stronach osób trzecich. Zastrzegamy sobie również możliwość wykorzystywania narzędzi remarketingowych firmy Google. Odwiedzając sklep internetowy www.maisonstore.pl na Państwa urządzeniu może zostać automatycznie pozostawiony plik remarketing cookie firmy Google. Umożliwia on firmie Google dostosowanie wyświetlania reklam opartych na Państwa zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę wobec Google. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta w serwisie Google: https://adssettings.google.com.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Facebook Inc.- marketing w sieci

Nasz serwis internetowy używa narzędzi analitycznych i marketingowych zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu firmy D&H Luxury Sp. z o.o., polegającego na optymalnej prezentacji oferty sklepu internetowego www.maisonstore.pl oraz prowadzenia marketingu produktów. W ramach tych narzędzi m.in kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron i podejmowanych na nich działań. Informujemy, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania nie są zależne od nas, a informacje o nich znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo zarządzać swoimi ustawieniami prywatności w ramach usług świadczonych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Facebook Inc. ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. D&H Luxury Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta Klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach. Państwa konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa” lub skorzystać z odpowiedniej funkcji na koncie Klienta.

Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów oferowanych przez sklep www.maisonstore.pl  jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. D&H Luxury Sp. z o.o. respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do D&H Luxury Sp. z o.o. pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności D&H Luxury Sp. z o.o. mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej www.maisonstore.pl firmy D&H Luxury Sp. z o.o.